Inleiding

Is het jouw missie om kinderen en/of jongeren in het onderwijs, de zorg of in de top(sport) te begeleiden in emotieregulatie, zichzelf mogen zijn, puurheid, leren luisteren naar het lichaam, grenzen en behoeftes aangeven en verwondering van zichzelf en de natuur?
Jij voelt en weet dat onder anderen meditatie, lichaamsbewustzijn en leren omgaan met stress een positieve bijdrage kunnen leveren aan de (mentale) gezondheid van kinderen en jongeren.
Als MoodCamp-coach ga je samen met de kinderen werken om hun welbevinden te bevorderen. 

Ook voel je dat het belangrijk is dat we op een nieuwe manier verbinden met onszelf en de wereld om ons heen. Dat de wereld ontzettend snel verandert en dat de verbinding tussen ons hart en ons hoofd daarin een belangrijke rol spelen. Je kent het holistische mensbeeld namelijk op lichamelijk, emotioneel, mentaal en ook spiritueel niveau.

Voel jij je aangesproken en wil jij ook een bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen en jongeren in het onderwijs, zorg en (top)sport, meld je dan nu aan voor de jaaropleiding tot MoodCamp-coach.

Data opleiding groep 2:

16 mei 09:30-17:00
13 juni 09:30-17:00
4 juli 09:30-17:00
29 augustus 09:30-17:00
19 september 09:30-17:00
31 oktober 09:30-17:00
21 november 09:30-17:00
12 december 09:30-17:00

De opleiding tot MoodCamp coach op donderdag  wordt op onze locatie in Doorn gegeven.

Data opleiding groep 3:

18 oktober 09:30-17:00
29 november 09:30-17:00
13 december 09:30-17:00
24 januari 09:30-17:00
28 februari 09:30-17:00
21 maart 09:30-17:00
25 april 09:30-17:00
23 mei 09:30-17:00

De opleiding tot MoodCamp coach op vrijdag wordt  gegeven op onze locatie in Doorn.

Als MoodCamp coach werk je met deze pijlers:

Pijler 1: Veiligheid ervaren: Wanneer voelt iets veilig? Wanneer we geconfronteerd worden met onveilige gebeurtenissen, kunnen diverse fysieke reacties optreden. Het vergroten van lichaamsbewustzijn helpt ons deze reacties te herkennen. Inzicht in de “Window of tolerance” stelt ons in staat te begrijpen hoe we van spanning naar ontspanning kunnen bewegen. Door bewust contact te maken met de aarde vergroten we onze gronding, wat ons in staat stelt stevig te staan in verschillende situaties en spanning te verminderen. Het is een proces van het begrijpen en beheren van fysieke reacties om veerkrachtig met uitdagende situaties om te gaan. Ook het vertrouwen te krijgen dat je mag luisteren naar je intuïtie en deze ook volgt.

Pijler 2: Emoties herkennen en reguleren: Binnen deze pijler verkennen we diverse emoties, zowel de basisemoties als de “meer” complexen. Door het bewust ervaren en uiten van emoties leren we snel om onze gevoelens te herkennen en te benoemen. Dit proces helpt ons om emoties te onderscheiden en soepel te navigeren door de golven van onze gevoelens. Emoties zijn dynamisch en veranderen gedurende de dag. We onderzoeken het effect van onze emoties op onszelf en anderen, en ontdekken hoe we hierop invloed kunnen uitoefenen. Het doel is een beter begrip en beheersing van emotionele reacties te ontwikkelen.

Pijler 3: Vertrouwen in jezelf en in de ander: Wanneer we ons veilig voelen en onze emoties goed begrijpen, kunnen we leren vertrouwen op zowel onszelf als anderen. We ontdekken spelenderwijs meer over eigenwaarde, autonomie en zelfvertrouwen en waar dit nog groeimogelijkheden heeft. Welke situaties geven ons zelfvertrouwen, daadkracht en levenslust. Het is oké om jezelf te zijn, en iedereen bezit unieke kwaliteiten. Als vertrouwen wordt geschonden, verkennen we samen wat er is gebeurd en hoe we dit kunnen herstellen.

Pijler 4: Verbinden met jezelf en met de ander: Het bewustzijn van onze onderlinge verbondenheid is universeel, maar we realiseren ons dit niet altijd. Ongeacht of je introvert of extravert bent, verlangen we naar verbondenheid en het gevoel deel uit te maken van een groep. Hoe leg jij contact met anderen, je omgeving, dieren en de natuur? Het streven naar autonomie en het volgen van je eigen wil spelen hierbij een rol. Deze pijler behandelt vragen over wie je bent en wat je wilt.

Pijler 5: Creativiteit, Fantasie, Verbeelding: Het aanspreken van je creativiteit en fantasie opent een schat aan mogelijkheden. Verbeeldingskracht kan ondersteunen bij het uiten en reguleren van gevoelens, zowel op lichamelijk als emotioneel vlak. Activiteiten zoals plezier maken, bewegen, de natuur verkennen, zingen, schilderen en speels gedrag kunnen hierbij helpen.

Pijler 6: Nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen: Nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen verbreedt je perspectief en houdt je blik op de wereld ruim. Het beïnvloedt de keuzes die je in het leven maakt en vormt je innerlijk bewustzijn en geweten. Het vermogen om nieuwsgierig te blijven opent de deur naar voortdurende groei en een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen.

Pijler 7: Focus/aandacht: Om in een goede flow te komen, daar waar alles moeiteloos verloopt, is het vaak nuttig om een rustige omgeving te creëren en afleidingen te verminderen. Het verschilt per persoon hoe lang de aandacht kan worden vastgehouden, maar het instellen van duidelijke doelen en regelmatige pauzes kunnen helpen. Om de focus te behouden te midden van prikkels, kan het beoefenen van mindfulness en het gebruiken van technieken zoals ademhalingsoefeningen effectief zijn. Het bewust worden van je gedachten en het terugbrengen naar het huidige moment kan je helpen om gefocust te blijven.

Pijler 8: Acceptatie /flexibiliteit:
Door te oefenen met acceptatie ontwikkel je een mildere houding ten opzichte van zowel situaties die betrekking hebben op jezelf als op anderen. Het helpt je onderscheid te maken tussen wat je kunt beïnvloeden en wat niet. Het accepteren van het huidige moment draagt bij aan flexibiliteit in je levenshouding, waardoor je beter kunt omgaan met veranderingen en uitdagingen.

Pijler 9: Spanning en ontspanning ervaren door beweging:
Lichaamsbewustzijn en het luisteren naar je lichaam spelen een cruciale rol in de energiehuishouding. Het besef van wat je lichaam nodig heeft, of het nu gaat om beweging om te ontladen of juist om op te laden, is essentieel. Zelfs het uitdagen van jezelf tot het uiterste draagt bij aan het begrijpen van je grenzen en draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen. Het creëren van een harmonieuze relatie met je lichaam bevordert niet alleen fysieke gezondheid, maar ook mentaal welzijn.

Pijler 10: Mindfulness/meditatie/ademhaling:
Dit zijn krachtige middelen die bijdragen aan het welzijn. Mindfulness betekent bewust aanwezig zijn in het huidige moment, zonder oordeel. Meditatie omvat verschillende technieken om de geest te kalmeren en de focus te verbeteren. Ademhalingsoefeningen helpen om de adem te reguleren, stress te verminderen en het lichaam te ontspannen. Samen dragen ze bij aan een emotionele balans, stressvermindering en het vergroten van de mentale helderheid. Deze pijler komt het gehele jaar door terug.

Wat jij van de opleiding kan verwachten:

De opleidingsdagen:
De 8 opleidingsdagen zijn aan de hand van onze 10 pijlers vormgegeven. Na de toelichting op de theorie gaan we tijdens de dagen vooral de oefeningen in de praktijk ervaren. Er wordt aanspraak gedaan op je creativiteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen op het moment. er is ruimte voor veel interactie in de groep.

De locatie:
De opleiding wordt gegeven op: Landgoed Beukenrode, Beukenrodelaan 2e te Doorn. Deze plek biedt ons voldoende mogelijkheden zowel binnen als buiten.

Kosten opleiding:
De opleiding bestaat uit 8 lesdagen op locatie in Doorn. De kosten hiervoor zijn: € 1950,- (exclusief BTW)

Aantal deelnemers:
Het minimaal aantal deelnemers per opleidingsgroep is 6 personen. Het maximaal aantal deelnemers per groep is 14 personen.

Coaches tijdens de opleiding:
Groep 2 en groep 3 worden door de founders van MoodCamp gegeven, Annick Burger en Monique Fitters. Deze 2 coaches zorgen voor veiligheid en kennisoverdracht. Door zelf de opstart van de MoodCamp te hebben gegeven, hebben beide veel ervaring opgedaan bij kinderen (kleuters tot en met pubers) Tijdens de opleiding kunnen er assistent coaches aanwezig zijn ter ondersteuning van het proces.

Mentor:
Een van de coaches, Annick of Monique, zal jouw mentor zijn tijdens de opleiding. Zij zijn jouw contactpersoon en je kan er terecht met al je vragen over de MoodCamp, plan van aanpak en vragen over je eigen proces. De tussentijdse evaluatie, na lesdag 4, zal plaatsvinden met je mentor.

De theorie direct in de praktijk brengen:
De opleiding tot MoodCamp-coach bestaat uit theorie- en praktijkopdrachten die direct kunnen worden toegepast op je eigen locatie waar je werkzaam bent. Het is dan ook belangrijk dat jij zelf, bij start van de opleiding, een plek hebt waar je met kinderen/jongeren kan werken. Want tijdens de opleidingsdagen is er ruimte om ervaringen vanuit de praktijk te delen met de groep, zodat we dit kunnen gebruiken als verrijking en verdieping van de theorie.

Meerdere personen van dezelfde organisatie:
Kom jij samen met een collega naar de opleiding dan geven wij een korting van 10%.

Materialen opleiding:
De 1e opleidingsdag ontvang je een lesmap met theoretische onderbouwing van de pijlers, oefeningen, zodat je direct aan de slag kunt in de praktijk.

Basispakket MoodCamp materialen:
Door onze jaren ervaring hebben we een basispakket met materialen samengesteld wat je bij ons kan bestellen na de 1e opleidingsdag. Dit pakket bestaat uit enkele kristallen, kaarten sets, boeken, klankschaal, koshi, eventueel yogamatten/kussens.

Aanvullende theorie over de inhoud van de pijlers:
Bij iedere pijler zal er verwezen worden naar een stuk theorie. Dit kan in de vorm van literatuur, maar ook het bekijken van films/series. Gedurende het jaar zal hier dieper op in worden gegaan.

Jouw eigen proces:
Dit beschouwen wij als een cruciaal onderdeel van de opleiding. Zelfreflectie via opdrachten en het delen van je eigen proces binnen de groep staan centraal. Verschillende persoonlijke thema’s worden besproken, met als doel jezelf beter te leren kennen en tegelijkertijd een competente MoodCamp-coach te kunnen zijn.

Leertherapie:
Tijdens de opleidingsdagen, maar ook tijdens je praktijkdagen op locatie, kan je geraakt worden of extra ondersteuning nodig hebben. Wij bieden daarom de mogelijkheid aan om 1-1 leertherapie te volgen bij Annick Burger, dit is buiten de opleiding om en de kosten zijn voor eigen rekening.

Supervisie:
Deze supervisie is online en wordt 4 x 1,5 uur aangeboden tijdens de opleiding. De groepen worden door de opleiding ingedeeld. De groepsgrootte varieert van 2 tot 4 mensen kunnen variëren.

Intervisie:
Intervisie in kleine groepjes kan prettig zijn om te brainstormen, te inspireren, helpen, oefenen en ook bij je eigen proces. De groepjes worden zelf samengesteld en we adviseren om minimaal drie keer per jaar samen te komen hiervoor.

Skills van een MoodCamp-coach:
We bezitten als mens allemaal kwaliteiten die we van nature inzetten. We moedigen dit aan! MoodCamp is gericht op het vergroten van het bewustzijn zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Je kan je voorstellen dat dit op talloze manieren kan worden vormgegeven. Jouw vaardigheden kunnen dus op verschillende manieren tot uiting komen. Wel hebben wij de richtlijnen via de pijlers met de daarbij behorende oefeningen omschreven maar moedigen je aan om naast de vaste structuur creatief te zijn met de invulling van de MoodCamp, dit kan in overleg met je mentor.

TERUG naar HOME

Wat MoodCamp kan betekenen:

De coaches (leraren) van Campus aan De Lanen te Rosmalen (onderwijs 4-15 jaar) hebben afgelopen 3 jaar zelf ervaren wat MoodCamp is en waren ook bij de kindersessies aanwezig.Hieronder lees je de ervaringen:

Wat heb ik afgelopen periode gezien bij de kinderen tijdens de MoodCamp?

 • Kinderen leren steeds beter te voelen wat ze nodig hebben. Sommige vragen of ze aan mogen sluiten bij de MoodCamp, terwijl ze niet ingepland zijn;
 • Ervaren van rust en onrust. Kinderen hadden in het begin veel moeite om stil te liggen tijdens een meditatie, nu zie je dat ze beter kunnen accepteren dat er nog wat onrust aanwezig is, maar ze hier niets mee hoeven te doen;
 • De meeste kinderen doen steeds beter afstand van hun weerstand, openstellen en een stukje ontspanning. Gaan vooral goed op het handelend bezig zijn;
 • Kinderen zijn betrokken, eigen inbreng is mogelijk, open staan voor de ander, veel rust en ruimte voor bewegen;
 • Ontspannenheid, ongemakkelijkheid, wat zich kan uiten in clownesk gedrag;
 • Kinderen staan er zo open voor, worden echt meegenomen en zijn met zichzelf bezig. Kinderen geven ook aan dat ze er zelf behoefte aan hebben. Het brengt rust, fantasie en verbinding;
 • Ik zie als coach plezier, ontspanning en emoties die los kwamen. Rust en veiligheid, ook ongemak, bewustwording en voelen wat je nodig hebt.

Wat heb ik gezien bij Annick en Monique tijdens de MoodCamp?

 • Rust, kalmte, alles mag er zijn. Oordeelloos en veel empathie;
 • Puur contact met de kinderen, de kern, het baken mogen zijn, signalen opvangen, voorleven;
 • Mooie afwisseling in humor en serieus;
 • Rust, fijne sfeer en fijne personen. Je mag zijn wie je bent, Er is veel begrip, wat heeft de ander nodig qua extra ruimte, hier wordt echt naar gekeken en geluisterd;
 • Een andere manier van het aanspreken/benaderen van kinderen. Ze hebben een grote variatie aan aanbod;
 • Veel afwisselende oefeningen zodat ze alle kinderen meenemen. Ook heerst er veel rust en begrip in alle situaties. Daarnaast zie ik een trotse houding om dit te mogen delen met de kinderen en de coaches;
 • Ze hebben veel ervaring en zijn een goede aanvulling op elkaar, iedere vanuit hun eigen expertise.

Wat heeft de Moodcamp voor mijzelf teweeggebracht? 

 • Sommige inzichten kwamen pas later. Meer naar binnen keren. Tijd is nodig;
 • Nog meer geloof in holistische aanpak, volledige en inclusieve keuze, verdieping op mijn mens zijn, vertragen;
 • Dankbaarheid, dat kinderen hiermee in aanraking kunnen en mogen komen;
 • Rust bij onrust, alles is oké, emotie (verdriet/frustratie) mag er zijn, landen en dobberen;
 • Praten over emoties, af en toe over een drempel heen gaan, ook een draak zijn;
 • Stukje ontspanning tijdens de MoodCamp, spanning door verandering in dag, onderbreking;
 • Dat het enorm belangrijk is om dit te integreren bij kinderen en coaches in het dagelijks leven. Ik ben zelf meer gaan mediteren en dit zorgt voor een fijne energiebalans;
 • Heel veel, het is het gevoel…open staan om op een andere manier met emoties/gevoelens/samen zijn om te gaan. Dit is heel nieuw voor mij en ik sta er wel voor open;
 • Openstellen om rust te pakken in mezelf en met mijn omgeving;
 • Ik volg nu zelf yogalessen en luister af en toe meditaties. Dit geeft ontspanning en rust.
 • Door de MoodCamp sessies met het team, zijn we door juist kwetsbaarheid te durven tonen enorm geopend naar elkaar. Dit draagt bij aan een enorme fijne werksfeer.

©[2023] YourPulse webdesign in co-creatie met Tessa Smits

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?