Bij de MoodCampus wordt je opgeleid tot MoodCamp-coach. De MoodCampus  is ontstaan vanuit praktijk YourPulse een plek voor coaching en levenstherapie voor volwassenen, jongeren en kinderen. Daar waar mensen leren reguleren, opladen, ontladen en hun zelfhelend vermogen leren aanspreken. Er zijn veel facetten in het leven die ons uit balans kunnen brengen. Binnen de MoodCampus leren en ondersteunen we je in het krijgen van meer bewustzijn hierover.

In deze steeds sneller veranderende wereld komen we allemaal in aanraking met liefdevolle, mooie, intense gebeurtenissen maar ook met pijn, verlies en trauma. Steeds meer worden we er ons van bewust dat we heel veel baat kunnen hebben om hier al op jonge leeftijd mee om te leren gaan.  Vanaf de vroegste periode wordt de basis al gelegd voor de mate waarin jij je kan verbinden met jezelf en met de ander maar ook de basis voor hoe jij in het leven staat en deze patronen worden opgeslagen in ons onderbewuste. Dit is waar de MoodCampus voor staat, zodat kinderen en jongeren belangrijke tools ontwikkelen en aangereikt krijgen die ze de rest van hun leven kunnen inzetten en gebruiken.

MEER OVER MOODCAMP

Ben jij er klaar voor?

De MoodCamps helpen kinderen bewust te worden van de vele prikkels en afleiders om hen heen. Op school, tijdens sportmomenten, spelen met andere kinderen en drukke agenda’s van ouders. Ze maken kennis met vaardigheden en eigenschappen in zichzelf om zich beter te kunnen focussen op het NU. Leren hun IK-sterkte te vergroten en leren hierdoor te vertrouwen op hun eigen kracht. Dit kan helpen bij het herkennen van gevoelens en emoties, zoals boosheid, teleurstelling en hoe hier mee om te leren gaan. Ook het aangeven van behoeftes en grenzen is hier een belangrijk onderdeel van.

Missie:
Wij geloven dat alle kinderen het nodig hebben om tijdens het opgroeien te ontdekken dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn, dat zij prachtige kwaliteiten bezitten en dat zij het waard zijn om van gehouden te worden. Kinderen die zich bewust zijn van zichzelf en het eigen potentieel, hebben de mogelijkheid om op te groeien tot zelfbewuste volwassenen die gezonde keuzes kunnen maken voor zichzelf en dus een gezonde wereld. Onze missie is om dit onder andere binnen het onderwijs, de zorg en de (top)sport te implementeren.

Visie:
MoodCamp draagt bij aan de (mentale) gezondheid van kinderen en jongeren om zo op te groeien tot zelfbewuste volwassenen. Ze leren gezonde keuzes te maken omdat zij zich bewust zijn van hun eigen grenzen en behoeftes. Ze hebben geleerd om gevoelens en stress te reguleren en zij weten hoe ze dit in verbinding kunnen brengen met hun omgeving. Wanneer steeds meer kinderen dit leren zal dat zichtbaar worden in de maatschappij doordat MoodCamp preventief kan worden ingezet bij het vroegtijdig bevorderen en beschermen van de (mentale)  gezondheid.

DATA EN INFORMATIE JAAROPLEIDING

MoodCamp

MoodCamp coaches in opleiding
Kids in de MoodCamp

MoodCamp in het onderwijs, de zorg en in de (top)sport.

Founders van MoodCamp

De MoodCampus is ontstaan vanuit praktijk YourPulse kids, een samenwerking tussen levenstherapeut Annick Burger en kindercoach Monique Fitters. Beide werken vanuit verschillende disciplines maar met hetzelfde uitgangspunt; we geloven in de kracht van bewustzijn, de kracht van (co-)regulatie, vrijheid, liefde, durven loslaten en je gevoel volgen.

Annick Burger

Levenstherapeut, docent/supervisor, leertherapeut, founder van Yourpulse en  Moodcamp . Alles wat ik doe is erop gericht om het zelfherstellend vermogen aan te spreken. Zolang ik mij kan herinneren heb ik een grote nieuwsgierigheid naar de essentie van het bestaan, het doel van het leven. Mijn hele leven heb ik veel processen beleefd rondom conceptie, zwangerschap en geboorte, dit draagt er de laatste jaren aan bij dat ik me steeds dieper ben gaan verbinden met deze thema’s en de impact van trauma op onze patronen in het leven. Na 10 jaar binnen de SGGZ te hebben gewerkt heb ik de deuren van mijn praktijk geopend in 2016, hier breng ik mijn reguliere achtergrond en ervaring die ik binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie heb opgedaan in verbinding met mijn holistische kennis. Tijdens de sessies die ik geef werken we met (multidimensionale)opstellingen, lichaamswerk, regulatie van het zenuwstelsel bij angst of trauma en andere technieken die het zelfherstellend vermogen kunnen activeren.

 

Ik leef steeds minder vanuit een bestaande structuur maar meer vanuit verbinding met mezelf en mijn omgeving. Ik hou ervan om buiten de lijntjes te kleuren en om vastgeroeste structuren te veranderen of in beweging te zetten. Ik leef met veel creativiteit en belicht situaties van verschillende kanten. Het is mijn passie om met de beweging tussen het donker en het licht en het universele en het aardse te werken en om dit dichter tot elkaar te laten komen. De belangrijkste les die ik hierin geleerd heb is dat wat binnenin mijzelf aanwezig is, wordt gespiegeld door de wereld om mij heen, dat wat ik altijd in de buitenwereld zocht blijkt dus juist in jezelf aanwezig te zijn, deze bewustwording veranderde mij voorgoed. De weg naar binnen was dus het antwoord op al mijn vragen. Deze weg is voor iedereen anders, voor iedereen uniek.

Monique Fitters

Kindercoach, kindertolk ®, founder van YourPulseKids en MoodCamp. Al jaren ondersteun ik kinderen en hun ouders in hun ontwikkeling. Zowel door de spiegel van mijn eigen kinderen maar ook tijdens mijn meer dan 20 jaar werkzaamheden als tennistrainer op prestatief en recreatief niveau. Ik heb veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen binnen groepsprocessen, hierin heb ik altijd het kind als individu kunnen blijven zien. De verschillende karakters, de twinkels in de ogen, de nieuwsgierigheid, de humor, de out of the box antwoorden, de creatieve oplossingen, de dromen, dit zijn voor mij voorbeelden waarom ik zo graag met kinderen werk. Naast al deze mooie eigenschappen zie ik ook kinderen stoeien met dagelijkse problemen zoals nervositeit, boosheid, geen vertrouwen in zichzelf, faalangst, omgang met andere kinderen, teleurstellingen, verwachtingen van ouders en helaas ook ernstige zaken zoals ziekte. Iedereen reageert anders en heeft hier dan ook iets anders nodig.

In mijn jeugd heb ik op hoog niveau getennist. Ik heb daar leren doorzetten, incasseren, doelen stellen, maar er werd weinig bij mijn ontwikkeling als mens stil gestaan. Het ging vooral over de prestaties en minder over hoe ik me daarbij voelde. Dit heb ik zelf als een gemis ervaren. Het leven is voor mij een aaneenschakeling van kwetsbare, uitdagende en mooie momenten waarin het niet alleen om prestaties gaat, maar ook over het bewustzijn over wie ik als mens daadwerkelijk ben. Je hebt geen invloed op wat het leven voor je in petto heeft, maar wel een keuze over hoe je hier mee om gaat.

Naast het geven van Moodcamps, ben ik holistisch kindercoach en kindertolk binnen mijn eigen praktijk YourPulse Kids in ‘s-Hertogenbosch. En werkzaam binnen het onderwijs op Campus aan De Lanen te Rosmalen.


Als moodCamp-coach werk je met onderstaande pijlers:

Pijler 1: Veiligheid ervaren: Wanneer voelt iets veilig? Wanneer we geconfronteerd worden met onveilige gebeurtenissen, kunnen diverse fysieke reacties optreden. Het vergroten van lichaamsbewustzijn helpt ons deze reacties te herkennen. Inzicht in de “Window of tolerance” stelt ons in staat te begrijpen hoe we van spanning naar ontspanning kunnen bewegen. Door bewust contact te maken met de aarde vergroten we onze gronding, wat ons in staat stelt stevig te staan in verschillende situaties en spanning te verminderen. Het is een proces van het begrijpen en beheren van fysieke reacties om veerkrachtig met uitdagende situaties om te gaan. Ook het vertrouwen te krijgen dat je mag luisteren naar je intuïtie en deze ook volgt.

Pijler 2: Emoties herkennen en reguleren: Binnen deze pijler verkennen we diverse emoties, zowel de basisemoties als de “meer” complexen. Door het bewust ervaren en uiten van emoties leren we snel om onze gevoelens te herkennen en te benoemen. Dit proces helpt ons om emoties te onderscheiden en soepel te navigeren door de golven van onze gevoelens. Emoties zijn dynamisch en veranderen gedurende de dag. We onderzoeken het effect van onze emoties op onszelf en anderen, en ontdekken hoe we hierop invloed kunnen uitoefenen. Het doel is een beter begrip en beheersing van emotionele reacties te ontwikkelen.

Pijler 3: Vertrouwen in jezelf en in de ander: Wanneer we ons veilig voelen en onze emoties goed begrijpen, kunnen we leren vertrouwen op zowel onszelf als anderen. We ontdekken spelenderwijs meer over eigenwaarde, autonomie en zelfvertrouwen en waar dit nog groeimogelijkheden heeft. Welke situaties geven ons zelfvertrouwen, daadkracht en levenslust. Het is oké om jezelf te zijn, en iedereen bezit unieke kwaliteiten. Als vertrouwen wordt geschonden, verkennen we samen wat er is gebeurd en hoe we dit kunnen herstellen.

Pijler 4: Verbinden met jezelf en met de ander: Het bewustzijn van onze onderlinge verbondenheid is universeel, maar we realiseren ons dit niet altijd. Ongeacht of je introvert of extravert bent, verlangen we naar verbondenheid en het gevoel deel uit te maken van een groep. Hoe leg jij contact met anderen, je omgeving, dieren en de natuur? Het streven naar autonomie en het volgen van je eigen wil spelen hierbij een rol. Deze pijler behandelt vragen over wie je bent en wat je wilt.

Pijler 5: Creativiteit, Fantasie, Verbeelding: Het aanspreken van je creativiteit en fantasie opent een schat aan mogelijkheden. Verbeeldingskracht kan ondersteunen bij het uiten en reguleren van gevoelens, zowel op lichamelijk als emotioneel vlak. Activiteiten zoals plezier maken, bewegen, de natuur verkennen, zingen, schilderen en speels gedrag kunnen hierbij helpen.

Pijler 6: Nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen: Nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen verbreedt je perspectief en houdt je blik op de wereld ruim. Het beïnvloedt de keuzes die je in het leven maakt en vormt je innerlijk bewustzijn en geweten. Het vermogen om nieuwsgierig te blijven opent de deur naar voortdurende groei en een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen.

Pijler 7: Focus/aandacht: Om in een goede flow te komen, daar waar alles moeiteloos verloopt, is het vaak nuttig om een rustige omgeving te creëren en afleidingen te verminderen. Het verschilt per persoon hoe lang de aandacht kan worden vastgehouden, maar het instellen van duidelijke doelen en regelmatige pauzes kunnen helpen. Om de focus te behouden te midden van prikkels, kan het beoefenen van mindfulness en het gebruiken van technieken zoals ademhalingsoefeningen effectief zijn. Het bewust worden van je gedachten en het terugbrengen naar het huidige moment kan je helpen om gefocust te blijven.

Pijler 8: Acceptatie /flexibiliteit:
Door te oefenen met acceptatie ontwikkel je een mildere houding ten opzichte van zowel situaties die betrekking hebben op jezelf als op anderen. Het helpt je onderscheid te maken tussen wat je kunt beïnvloeden en wat niet. Het accepteren van het huidige moment draagt bij aan flexibiliteit in je levenshouding, waardoor je beter kunt omgaan met veranderingen en uitdagingen.

Pijler 9: Spanning en ontspanning ervaren door beweging:
Lichaamsbewustzijn en het luisteren naar je lichaam spelen een cruciale rol in de energiehuishouding. Het besef van wat je lichaam nodig heeft, of het nu gaat om beweging om te ontladen of juist om op te laden, is essentieel. Zelfs het uitdagen van jezelf tot het uiterste draagt bij aan het begrijpen van je grenzen en draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen. Het creëren van een harmonieuze relatie met je lichaam bevordert niet alleen fysieke gezondheid, maar ook mentaal welzijn.

Pijler 10: Mindfulness/meditatie/ademhaling:
Dit zijn krachtige middelen die bijdragen aan het welzijn. Mindfulness betekent bewust aanwezig zijn in het huidige moment, zonder oordeel. Meditatie omvat verschillende technieken om de geest te kalmeren en de focus te verbeteren. Ademhalingsoefeningen helpen om de adem te reguleren, stress te verminderen en het lichaam te ontspannen. Samen dragen ze bij aan een emotionele balans, stressvermindering en het vergroten van de mentale helderheid. Deze pijler komt het gehele jaar door terug.

AGENDA

Woensdag 31 januari 15.00-18.00:
Inspiratiesessie voor Signum onderwijs bij Campus aan De Lanen te Rosmalen. Inschrijving via Signum academie.

Start jaaropleiding tot MoodCamp coach op:
Groep 2: donderdag 16 mei 2024.
Groep 3: Vrijdag 18 oktober 2024.

September 2024 start de opleiding tot Moodcamp-coach binnen signum onderwijs.

©[2023] YourPulse webdesign in co-creatie met Tessa Smits

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?